Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay

Năng lực máy móc thiết bị

STT

Tên Thiết bị

Số lượng

Khổ máy(mm)

Công suất

(Chiếc)

Min

Max

1

Dây chuyền SX carton sóng

01

570 x 520

1.600 x 9.999

100m/phút

2

Máy in Flexo 02 màu

02

830 x 375

2.400 x 1250

2.500 tờ/h

3

Máy in Flexo 03 màu

01

570 x 330

1.970 x 1.120

3.500 tờ/h

4

Máy in Offset 02 màu

01

300 x 210

520 x 400

5.000 tờ/h

5

Máy in Offset 04 màu

01

500 x 360

650 x 950

10.000 tờ/h

6

Máy in Offset 06 màu

01

510 x 360

720 x 1020

10.000 tờ/h

7

Máy bế phẳng

02

 

1.300 x 900

900 tờ/h

8

Máy bế phẳng

02

 

720 x 520

1.000 tờ/h

9

Máy bế phẳng

02

 

920 x 650

1.000 tờ/h

10

Máy bế tròn

01

 

1.950 x 1.300

2.000 tờ/h

11

Máy bế  tự động

02

 

1.010 x 690

5.000 tờ/h

12

Máy dán carton

01

250 x 180

1.300 x 1.500

 

13

Máy dán Duplex

01

100 x 120

790 x 460

 

14

Máy ghim

05

 

1.200

 

15

Máy bổ chạp

02

640 x 270

2.100 x 1.600

 

16

Máy xén lằn dao bát

02

 

2.150

 

17

Máy xén lằn dao mỏng

04

 

2.000

 

18

Máy ra lô giấy Duplex

01

1.450 x 470

1.450 x 1.500

 

19

Máy cắt giấy Duplex

01

 

1.250 x 1.250

 

20

Máy bồi

01

 

1.350 x 1.100

3.500 tờ/h

21

Máy cán màng

01

 

820

 

22

Máy bó thùng

03

 

1.100

 

23

Máy cưa

02

 

2.400

 

24

Xe nâng giấy

05

 

 

 

25

Xe ô tô vận chuyển hàng hóa

08

 

 

 

1. Dây chuyền sản xuất Carton sóng

{关键字}{关键字}

{关键字}

{关键字}

 

2.  Máy in Offset 06 màu

{关键字}

{关键字}{关键字}

3.  Máy in Offset 04 màu

{关键字}{关键字}

4.  Máy Bồi

{关键字}

{关键字}

 

5.  Máy Dán tự động + Máy Bó

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

6.  Máy in Flexo

{关键字}

{关键字}

{关键字}

 

 

{关键字}

{关键字}

7.  Máy Bế Tròn

 

{关键字}

 

{关键字}

8.  Máy Bế Phẳng

{关键字}

 

{关键字}

{关键字}

9.  Máy Bế tự động

{关键字}{关键字}

10.  Máy hằn dao mỏng

{关键字}

 

{关键字}

11.  Máy cán màng

{关键字}{关键字}

12.  Máy chạp khe

 

{关键字}

{关键字}

13.  Bộ làm khuôn bế phẳng

{关键字}

 

{关键字}

 

 

 

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay