Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay

18/04/2022
0

Kính gửi CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ HVP

CÔNG TY ĐƯỢC PHÉP GỬI THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG NHƯ TRONG FILE ĐÍNH KÈM

 

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay