Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay

Capacity of machinery and equipment

No.

Device name

Amount

Machine width (mm)

Wattage

(Pcs)

Min

Max

first

Corrugated carton production line

01

570 x 520

1,600 x 9,999

100m / min

2

02-color Flexo printer

02

830 x 375

2,400 x 1250

2,500 sheets / h

3

03-color Flexo printer

01

570 x 330

1,970 x 1,120

3,500 sheets / h

4

02 color Offset printer

01

300 x 210

520 x 400

5,000 sheets / h

5

04 color Offset printer

01

500 x 360

650 x 950

10,000 sheets / h

6

06 color Offset printer

01

510 x 360

720 x 1020

10,000 sheets / h

7

Flat die cutting machine

02

 

1,300 x 900

900 sheets / h

8

Flat die cutting machine

02

 

720 x 520

1,000 sheets / h

9

Flat die cutting machine

02

 

920 x 650

1,000 sheets / h

ten

Round die cutting machine

01

 

1,950 x 1,300

2,000 sheets / h

11

Automatic closing machine

02

 

1,010 x 690

5,000 sheets / h

twelfth

Carton gluing machine

01

250 x 180

1,300 x 1,500

 

13

Duplex paste machine

01

100 x 120

790 x 460

 

14

Stapling machine

05

 

1,200

 

15

Additional machine

02

640 x 270

2,100 x 1,600

 

16

Bat guillotine shearing machine

02

 

2,150

 

17

Thin-knife guillotine

04

 

2,000

 

18

Duplex paper batch output machine

01

1,450 x 470

1,450 x 1,500

 

19

Duplex paper cutting machine

01

 

1,250 x 1,250

 

20

Compensator

01

 

1,350 x 1,100

3,500 sheets / h

21

Lamination machine

01

 

820

 

22

Carton bundling machine

03

 

1,100

 

23

Saw machine

02

 

2,400

 

24

Paper forklift

05

 

 

 

25

Freight cars

08

 

 

 

1. Corrugated Carton production line

{关键字}{关键字}

{关键字}

{关键字}

 

2. 06 color Offset printer

{关键字}

{关键字}{关键字}

3. 04-color Offset printer

{关键字}{关键字}

4. Compensator

{关键字}

{关键字}

 

5. Automatic Paste Machine + Bundling Machine

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

6. Flexo printer

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

7. Round Die Cutting Machine

{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

8. Flat Die Machine

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

{关键字}

9. Automatic closing machine

{关键字}{关键字}

10. Thin knife machine

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

11. Lamination machine

{关键字}{关键字}

12. Slotting machine

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

13. Set of flat die making molds

{关键字}

{关键字}

{关键字}{关键字}

{关键字}

{关键字}

{关键字}

Xổ số Đại Bắc-xổ số miền nam hôm nay